dobrovolný svazek obcí

V roce 2020 byla Mikroregionu Jizera poskytnuta dotace ve výši 210 000,- Kč z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na projekt ,,Poradenství pro Mikroregion Jizera“.

Projekt byl zahájen na začátku roku 2020 a ukončen 30.9.2021. Během 21 měsíců byla díky dotaci zajištěna jak běžná administrativní činnost svazku, tak i např. školení pro starosty členských obcí, které bylo zaměřeno na elektronizaci veřejných zakázek, uveřejňování dokumentů a postupy při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.