dobrovolný svazek obcí

AKTUALITY

V roce 2023 byl Mikroregion Jizera finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Dotace ve výši 823 350,- Kč, kterou jsme získali na projekt  ,,Nákup společného vybavení svazku“, byla použita na nákup komunální a zahradní techniky, která bude sloužit především k údržbě zeleně na území mikroregionu. Z dotace bude zakoupeno celkem 22 ks techniky, např. zahradní traktory, sekačky, křovinořezy nebo motorové pily, dále pak 2 party stany a 8 ks pivních setů.

Za poskytnutou dotaci Libereckému kraji děkujeme.

Po roce jsme opět pro děti z našich mateřských škol připravili již 10. ročník sportovně-poznávací akce ,,Pojďte si hrát“.

Pojďte si hrát bylo tradičně připraveno v Pěnčíně na hřišti za kulturním domem bylo připraveno celkem 14 disciplín na téma Indiáni, které pro děti připravilo turnovské Centrum Náruč, za což velice děkujeme.

Na akci bylo nahlášeno  261 dětí ze všech mateřských školek mikroregionu (Turnov – Výšinka, Paceřice, Ohrazenice, Svijanský Újezd, Příšovice, Přepeře a Pěnčín).

Děti z mateřských škol byly do Pěnčína dopraveny autobusovou dopravou, kterou hradí Mikroregion Jizera a po úspěšném splnění všech 14 úkolů byl dětem předán pamětní list, sušenka a pitíčko. Následně byly děti odvezeny zpět do svých školiček, aby stihly oběd.

Ve čtvrtek 18. nám přálo i počasí, střídali se mráčky se sluníčkem, ale hlavně nám nepršelo a my doufáme, že si děti sportovně-poznávací dopoledne užily.

Fotografie

V roce 2022 Mikroregion Jizera získal dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Dotace na projekt „Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA“ ve výši 775 000,- Kč byla použita na nákup vybavení pro pořádání kulturně společenských akcí (pivní sety, party stany a mobilní podia). Dále dotace bude využita na zajištění optimalizace turistického informačního systému v členských obcí mikroregionu.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Po nedobrovolné covidové přestávce jsme po dlouhých dvou letech konečně mohli pro děti z našich mateřských škol připravit již 9. ročník sportovně-poznávací akce ,,Pojďte si hrát“.

Pojďte si hrát bylo tradičně připraveno v Pěnčíně na hřišti za kulturním domem a celkem 15 disciplín na téma vesmíru a UFO pro děti připravilo turnovské Centrum Náruč, za což velice děkujeme.

Na akci bylo nahlášeno rekordních 300 dětí ze všech mateřských školek mikroregionu (Turnov – Zelenka, Paceřice, Ohrazenice, Svijanský Újezd, Příšovice, Přepeře a Pěnčín). Z důvodu vysoké nemocnosti ale dorazilo o cca 50 – 60 dětí méně.

Děti z mateřských škol byly do Pěnčína dopraveny autobusovou dopravou, kterou hradí Mikroregion Jizera a po úspěšném splnění všech 15 úkolů byl dětem předán pamětní list, sušenka a pitíčko. Následně byly děti odvezeny zpět do svých školiček, aby stihly oběd.

V pátek 13. nám přálo i počasí, byl krásný sluneční den a my doufáme, že si děti sportovně-poznávací dopoledne užily.

Fotografie

V roce 2021 byl Mikroregion Jizera znovu finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Dotace ve výši 991 590,- Kč, kterou jsme získali na projekt ,,Komunální technika pro MIKROREGION JIZERA“, byla použita na nákup komunální a zahradní techniky, která bude sloužit k zajištění komunálních služeb a na údržbu zeleně na území mikroregionu. Z dotace bylo zakoupeno celkem 19 ks techniky, např. zahradní traktory, sekačky, křovinořezy nebo motorové pily.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

V roce 2020 byla Mikroregionu Jizera poskytnuta dotace ve výši 210 000,- Kč z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na projekt ,,Poradenství pro Mikroregion Jizera“.

Projekt byl zahájen na začátku roku 2020 a ukončen 30.9.2021. Během 21 měsíců byla díky dotaci zajištěna jak běžná administrativní činnost svazku, tak i např. školení pro starosty členských obcí, které bylo zaměřeno na elektronizaci veřejných zakázek, uveřejňování dokumentů a postupy při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

 

I v roce 2019 byl Mikroregion finančně podpořen z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, a to na nákup komunální techniky pro potřeby členských obcí mikroregionu.

Celkem jsme zakoupili 34 ks techniky od motorových pil, přes hákové kontejnery až po samojízdný mulčovač. Dotace Libereckého kraje na projekt činila téměř 50 % z celkových nákladů projektu, což bylo více jak 900 tis. Kč.

Veškerou komunální techniku zakoupil Mikroregion Jizera a členské obce si ji dle svých potřeb budou vypůjčovat.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Tentokrát na projekt s názvem ,, Zvyšování kvality života v MR JIZERA“ . Projektu se zúčastnilo celkem šest členských obcí mikroregionu (Pěnčín, Příšovice, Svijany, Kobyly, Sychrov, Žďárek) a Liberecký kraj nám z Programu obnovy venkova na jeho realizaci schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč. Díky dotaci byl např. opraven chodník před budovou ZŠ v Kobylech, opravena střecha budovy Obecního úřadu v Příšovicích nebo zrekonstruováno oplocení hřbitova na Sychrově.  Do konce května bude dále provedena oprava místní komunikace ve Svijanech, oprava střechy budovy Obecního úřadu ve Žďárku a rekonstrukce chodníku v Pěnčíně.