dobrovolný svazek obcí

V roce 2022 Mikroregion Jizera získal dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje. Dotace na projekt „Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA“ ve výši 775 000,- Kč byla použita na nákup vybavení pro pořádání kulturně společenských akcí (pivní sety, party stany a mobilní podia). Dále dotace bude využita na zajištění optimalizace turistického informačního systému v členských obcí mikroregionu.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.