dobrovolný svazek obcí

Dokument úřední desky:

Název projektu: Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002921

Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů

Zdroj podpory: FS

Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 404 257,98 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 2 043 619,28 Kč, 85 %

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 360 638,70 Kč, 15 %

Název příjemce podpory: Mikroregion Jizera

Datum zahájení realizace projektu: 21.6.2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.7.2017

Cíl projektu: Předmětem podpory je pořízení zahradních kompostérů pro potřeby domácností nacházející se v katastrálních územích vybraných obcí Mikroregionu Jizera. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru o 351,08 t/rok.

Specifikace projektu:

 • 254 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l
 • 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 050 l
 • 93 ks zahradních kompostérů o objemu 800 l
 • 23 ks zahradních kompostérů o objemu 650 l
 •   2 ks štěpkovačů

Zúčastněné obce:

 • Radimovice
 • Žďárek
 • Sychrov
 • Svijany
 • Přepeře
 • Lažany
 • Svijanský Újezd
 • Čtveřín

  Informace k dokumentu úřední desky:  

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

11.08.2017

01.08.2022